Pengalaman melalui sempadan Jordan ke Palestine

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Jaffa kota lama YahudiDome of the rock

Rangkaian DHN